หนีเฟส มาพึ่งทวิต.jpg
 

หนีเฟสมาพึ่งทวิต 
Online Learning

 

จากข่าวที่ "พี่มาร์ค zuckerberg" คนดีคนเดิม
เพิ่มเติมคือสร้างงาน!! 
ที่พี่แกจะปรับการมองเห็นของหน้าเพจฟีด ให้น้อยลงจนแทบจะมองไม่เห็น 
OH MARK ?!?
--------------------------------------
ซึ่งงานนี้ส่งกระทบกับพวกเราอย่างแน่นอน 
เราจึงอยากชวนคุณมาศึกษาและปรึกษากับ Twitter ที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคน แถมพ่วงด้วยทีมงาน Twitter Thailand ตัวจริงเสียงจริง
รู้ระบบการทำงานของทวิตเตอร์ เทคนิคการทวิต การบริหารแอคเคาท์ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะนำไปปรับใช้ได้เลย