Posts tagged lily nawiya
“ลิลลี่ นวิยา” บิวตี้บล็อกเกอร์สายฮา

จากเด็กสาว ม.ปลาย ที่เติบโตมากับกองละครและความสวยความงาม กลายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สายฮา แต่นอกจากความฮาแล้ว ตัวตนของเธอที่ทำให้เรารู้ว่า “จรรยาบรรณ” เรามาพบกับ “ลิลลี่ นวิยา” กัน

Read More