Posts tagged facebook
การเดินทางของ "แหวนวง(ศ์)ใหญ่"

ตอนเด็กๆ เราโตมากับคนที่ถ่ายรูปตลอด พ่อเราเองก็ชอบถ่ายรูป และตาก็เราชอบเที่ยวและชอบถ่ายรูปด้วย เราเห็นว่าเวลาเที่ยว ตาก็จะถ่ายรูปยายอย่างเดียวเลย กล้องตาจะมีแต่ยายเป็นปกตลอด รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราชอบมาก เราก็เลยชินกับการถ่าย Portrait เพราะเราชอบจับจังหวะของคน และช่วงเวลาขณะนั้น ส่วนพ่อก็จะถนัดถ่ายรูปต้นไม้ ดอกไม้ ในอัลบั้มเขาก็จะใช้กล้องฟิล์มถ่ายดอกไม้ แต่ที่บ้านไม่มีใครเรียนฟิล์มโดยเฉพาะเลย มีลุงเป็นตากล้อง แต่จริงๆ เขาเรียน Food-Sci และมีงานอดิเรก คือ ถ่ายรูป

Read More
การตลาดบน Facebook ที่เปลี่ยนไป และสิ่งที่นักการตลาดควรเตรียมตัวรับมือ


เป็นเรื่องธรรมดามากหาก Facebook จะมีการเติบโตและพัฒนามากขึ้นในอีก 5 ปี 10 ปี หรือมากกว่า 15 ปีข้างหน้า ซึ่งการเติบโตนี้ทำให้นักการตลาดต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของ Facebook ด้วยเช่นกัน

Read More
socialG VIllage Teamfacebook