Posts tagged a ดวง
“a ดวง” เพจดูดวงสุดชิค

"a ดวง" เกิดจากความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการดูดวง ให้การดูดวงมีลักษณะเป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษามากกว่าจะเป็นการบอกโชคบอกลาภ รวมไปถึงความต้องการสร้างคอมมูนิตี้ที่ให้แม่หมอสามารถสื่อสารกับคนมากขึ้น และมีความเป็นวัยรุ่น ทันสมัย ไม่คร่ำครึ

Read More