Posts tagged Palapilii Thailand
ท่องเที่ยวกับ “ไม Palapilii Thailand”

‘ไม-ภูวนาท ทานะ’ คือเจ้าของเพจ ‘Palapilii Thailand’ และเป็นวิศวกรที่มีตารางงานประจำอยู่แล้ว แต่อาการ ‘ชีพจรลงเท้า’ ก็กระตุ้นให้ไมต้องออกเดินทางเสมอ จนสามารถผลิตผลงานทั้งบทความและวิดีโอจนมียอดกดไลก์กว่า 3 แสนคนบนเฟซบุ๊ก

Read More