Posts tagged หนังโปรดของข้าพเจ้า
หนังโปรดของเราไม่ใช่หนังโปรดของเขา

เริ่มต้นจากความชอบดูภาพยนตร์เป็นทุนเดิมแล้ว จึงมักจะแบ่งแย่งประเภทของหนังออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เรื่องที่ตัวเองชอบและเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ "คุณนัท" แอดมินแห่ง "เพจหนังโปรดของข้าพเจ้า"

Read More