รู้จักแบบสอบถามออนไลน์ และทริคการทำแบบสอบถามให้ได้ประสิทธิภาพ

G VIllage Team

 
checklist-2077019_1920.jpg
 

เพราะฟีดแบ็คจากผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า นั่นทำให้หลายๆ แบรนด์เลือกทำการสำรวจความคิดเห็นสำหรับลูกค้า เพื่อนำมาประเมินระดับความพึงพอใจและนำไปพัฒนาแบรนด์ต่อ และแน่นอนว่า “แบบสำรวจความพึงพอใจ” คงเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะลูกค้า หรือในฐานะแบรนด์สินค้าได้พบเจอกันอยู่บ่อยครั้ง วันนี้ G-Village Co-Creation Hub มีทริคสำหรับการทำแบบสอบถามออนไลน์ให้น่าเชื่อถือ และได้คำตอบที่มีประสิทธิภาพ แต่ก่อนอื่นลองไปทำความรู้จักกับคำถามรูปแบบต่างๆ กันก่อน

Multiple Choice

เป็นรูปแบบคำถามที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยจะเสนอตัวเลือกให้กับผู้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่ 2 ตัวเลือกขึ้นไป มักเป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเชิงประชากร การอุปโภคและบริโภคสินค้า โดยอาจเป็นแบบที่ตอบได้เพียงคำตอบเดียว หรือตอบได้หลายคำตอบแบบที่มาในลักษณะของ checkboxes และแน่นอนว่าคำถามประเภทนี้เจ้าของแบบสอบถามจะต้องไม่ลืมเพิ่มช่องอื่นๆ หรือ others ไว้สำหรับคำตอบที่ไม่ได้มีในตัวเลือกด้วย

Rating Scale

คำถามประเภทนี้มักใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ตอบประเมินระดับความพึงพอใจ โดยมีการระบุช่วง เช่น 1-10 1 คือพอใจน้อยที่สุด และ 10 คือพอใจมากที่สุด คำถามแบบ Rating Scale สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา เราจึงสามารถวัดเทรนด์ความพึงพอใจได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

Likert Scale

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบคำถามที่ใช้ประเมินความพึงพอใจคล้ายกับแบบ Rating Scale โดยมีระดับการวัด อาทิ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ผู้ตอบเลือกตอบ

Ranking

การจัดอันดับ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบคำถามที่ได้รับความนิยม โดยให้ผู้ตอบจัดอันดับคำตอบตามความชอบ โดยคำตอบที่ให้นำมาจัดอันดับมักมีความแตกต่างกันพอควร แต่มักไม่ได้มีการให้ผู้ตอบระบุเหตุผลของคำตอบ คำถามแบบ Ranking มักใช้ในการวิเคราะห์วิธีการใช้สินค้าและบริการ หรือค้นหาความต้องการของผู้บริโภคบางประการในสินค้า แต่แบรนด์ยังคงขาดอยู่

Open-Ended Survey Questions

หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คำถามปลายเปิด” โดยเป็นการเปิดช่องว่างให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น ในส่วนนี้ค่อนข้างยากต่อการนำไปประเมินผล แต่จะได้รับรู้ถึงข้อคิดเห็นที่แท้จริงของลูกค้าที่อาจไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำถามตัวเลือกอื่นๆ อีกทั้งเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ตอบตลอดการทำแบบสอบถาม พิสูจน์ว่าผู้ตอบไม่ใช่คอมพิวเตอร์ โดยคำถามปลายเปิดมักอยู่ในข้อสุดท้ายของแบบสอบถาม

สำหรับทริคในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1.ไม่ตั้งคำถามชี้นำ หรือเลือกใช้คำที่ทำให้คำถามของคุณไม่ชี้นำที่จะพาคนตอบไปสู่คำตอบที่ต้องการ

2.ไม่คาดเดาเอาเองว่าผู้ตอบแบบสอบถามกำลังคิดอะไร หรือมีแนวโน้มว่าจะตอบคำถามอย่างไร

3.ไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะ เพราะจะสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ตอบ ควรใช้คำที่ง่ายและตรงไปตรงมา เพื่อคำตอบที่แม่นยำ และแนวโน้มในการตอบแทนที่จะเลือกกดออกจากแบบสอบถาม

4. ไม่ถามคำถามซ้ำซ้อน กล่าวคือไม่ควรมีมากกว่าหนึ่งคำถามในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทำให้ผู้ตอบสับสนและได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรง

5. ในกรณีที่ทำแบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้คำ double negative หรือรูปปฏิเสธซ้อนกันในหนึ่งประโยคที่มา: hubspot

source : https://blog.hubspot.com/service/survey-questions

Tags :

G Village Team
Creative Community open for creative+artist to meet with Brand owners to inspire the ideas, co-creating and producing creative works ( Design I TV I Vdo I Web+Mobile I Photography )with full ranges of facilities and equipments support in one roof.