กลุ่ม Millennials ไม่ได้ย้ายงานบ่อยอย่างที่เขาว่ากัน

G VIllage Team

ทุกคนรู้ (หรืออย่างน้อยก็คิดว่ารู้) ว่าเวลาที่คนยุค Millennials (กลุ่มคนที่เกิดหลังปี 1982) เริ่มทำงานที่หนึ่ง พวกเขามักจะเริ่มหาที่ต่อไปทันที แนวความคิดที่ว่าคนยุคใหม่เป็นพวกไม่มีความอดทน เปลี่ยนงานบ่อย และไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ดูจะเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อ แต่จริง ๆ แล้ว การเปลี่ยนงานบ่อย ๆ เป็นผลมาจากช่วงอายุมากกว่ายุคที่พวกเขาเกิดและเติบโต เพราะอย่างน้อยในอเมริการะยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ยของลูกจ้างนั้น แทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ให้เห็นว่า แรงงานอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีค่ามัธยฐานในการทำงานกับนายจ้างอยู่ที่ 5.1 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าในปี 1983 เล็กน้อย (ดูในชาร์ท) อย่างไรก็ตามในช่วงปลายของคนกลุ่มนี้กลับมีระยะเวลาการทำงานที่ลดลงเล็กน้อย ปัจจุบันผู้ชายในช่วงอายุ 25-34 ปี มีค่ามัธยฐานในการทำงานกับนายจ้างหนึ่งคนอยู่ที่ 2.9 ปี ลดน้อยลงจากตัวเลข 3.2 ปี ในปี 1983

 
20171021_FNC027_0.png
 

กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับนายจ้างเปลี่ยนไปมากที่สุดคือ กลุ่มผู้ชายวัยกลางคน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการล้มตัวของงานกึ่งใช้ฝีมือและการลดลงของสหภาพแรงงาน ทำให้เวลามัธยฐานในการทำงานของผู้ชายวัย 45-54 ปี ในอเมริกามีตัวเลขลดลงจาก 12.8 ปี ในช่วง 1983 มาเป็น 8.4 ปี ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามข้อมูลเผยว่า ผู้หญิงมีระยะเวลาทำงานที่ยาวขึ้นมาแทน จึงทำให้ตัวเลขมัธยฐานแทบไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลย

แรงงานชาวอเมริกันในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นฐานเพื่องานใหม่ลดน้อยลงด้วย ในปีที่แล้วมีคนย้ายบ้านน้อยกว่า 12% ลดลงจากเลข 20% ในยุค 1950 ซึ่งรูปแบบการทำงานเหล่านี้ก็ปรากฏให้เห็นในกลุ่มแรงงานที่ยังอายุไม่มากด้วย มีเพียงหนึ่งในห้าของชาวอเมริกันช่วงอายุ 25-35 ปี ที่ย้ายบ้านในปีที่ผ่านมา ส่วนคนรุ่นก่อนๆ ก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

พื้นที่เดียวที่คนกลุ่ม Millennials เปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยคงจะเป็นที่ยุโรปตะวันตก ข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เผยว่า ตั้งแต่ปี 1992 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการทำงานกับนายจ้างหนึ่งคนของแรงงานในฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน พุ่งสูงขึ้น แต่เมื่อดูที่แรงงานอายุน้อยอย่างเดียว ระยะเวลากลับลดลง อย่างไรก็ตามเหตุผลเบื้องหลังระยะเวลาที่ลดลงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามาจากความต้องการเปลี่ยนงานของพวกเขา ถ้าลองพิจารณาเพิ่มเติมจะเห็นว่า การควบคุมตลาดแรงงานที่เข้มงวดในยุโรปบีบบังคับให้แรงงานจำนวนไม่น้อยกลายเป็นพนักงานชั่วคราว แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานช่วงอายุ 15-24 ปี ใน 4 ประเทศที่กล่าวถึงข้างต้น ทำสัญญาการทำงานแบบตายตัว

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศหนึ่งที่มีการควบคุมตลาดแรงงานยืดหยุ่นกว่าประเทศอื่นในยุโรป มีข้อมูลจาก OECD ชี้ให้เห็นว่า ระยะเวลาการทำงานต่อนายจ้างหนึ่งคนโดยเฉลี่ยของแรงงานอายุน้อยนั้นลดลง แต่งานวิจัยจาก Resolution Foundation คลังสมอง (Think-Tank) กลับพบว่าคนกลุ่ม Millennials มีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานอย่างเต็มใจน้อยกว่าคนรุ่นก่อน

ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่แปรปรวนก็ทำให้อัตราการจ้างงานผันผวนไปด้วย ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ฝืดเคืองมาสักพักแล้ว เมื่อข้าวของราคาแพง คนก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลง ทำให้ภาคธุรกิจต่างลำบากไปตามกัน ซึ่งส่งผลต่อตลาดแรงงานโดยตรง เพราะนอกจากจะทำให้มีการจ้างงานน้อยลงแล้ว คนที่ทำงานประจำยังถูกให้ออกจากงานมากขึ้นด้วย ยังไม่นับกรณีที่ธุรกิจไม่มีเงินมาหมุนและทำให้ต้องปิดตัวลงอีก

จึงกลายเป็นเรื่องยากที่แรงงานรุ่นใหม่จะหางานประจำที่มั่นคงจริง ๆ ทำได้ หลายคนเลยหันมาเลือกรับงานฟรีแลนซ์แทน เพราะมองว่ามีอิสระมากกว่าและอาจจะทำเงินได้มากกว่าด้วยซ้ำสำหรับบางคน

แม้ชาว Millennials หลายคนจะมีแนวทางการทำงานที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนที่โหมงานอย่างหนัก แต่สาเหตุเบื้องหลังการย้ายงานบ่อย ๆ คงจะไปเหมารวมว่าเป็นที่ลักษณะนิสัยของพวกเขาอย่างเดียวก็ไม่ถูก เพราะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ คือสภาพตลาดแรงงานและเศรษฐกิจมากกว่า


G Village Team
Creative Community open for creative+artist to meet with Brand owners to inspire the ideas, co-creating and producing creative works ( Design I TV I Vdo I Web+Mobile I Photography )with full ranges of facilities and equipments support in one roof.