สีที่ใช่สำหรับแบรนด์ของคุณ

G VIllage Team

แม้จะไม่รู้ตัว แต่ชีวิตและการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับอิทธิพลจากสีอยู่บ่อยครั้ง เรามักจะมองว่าคนใส่ชุดสีแดงเป็นคนที่มีความมั่นใจ ในขณะที่คนใส่ชุดสีขาวจะดูใสซื่อบริสุทธิ์ เราอดไม่ได้ที่จะจัดกลุ่มบุคลิกของคนกับสีที่เขาเลือกใช้

ดังนั้นเมื่อเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ สีของโลโก้หรือสีประจำแบรนด์จึงมีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก การเลือกสีจึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหลักทางจิตวิทยาด้วย

 
5-17-emotion.png
 

แม้ว่าจะมีหลายคนพยายามจัดกลุ่มว่าสีอะไรทำให้คนรู้สึกอย่างไร แต่ความจริงแล้วเราไม่สามารถหาคำตอบที่แท้จริงได้สักทีเดียว นั่นเพราะประสบการณ์ที่แตกต่างของแต่ละคน จะทำให้พวกเขามีความรู้สึกต่อสีที่ต่างกันด้วย แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะจริง ๆ แล้วการรับรู้สีของคนมีรูปแบบกว้าง ๆ ที่คล้ายกันอยู่

งานวิจัยว่าด้วยเรื่องอิทธิพลของสีที่มีต่อการทำการตลาด (Impact of color on marketing) ให้ข้อมูลว่า กว่า 90% ของการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะตัดสินกันที่สีอย่างเดียว นั่นทำให้เห็นว่าการเลือกอุปโภคบริโภคของคนส่วนใหญ่นั้นได้รับอิทธิพลจากการรับรู้สีของแบรนด์ ซึ่งสีเหล่านั้นยังเป็นสิ่งที่เสริมบุคลิกของแบรนด์ให้เด่นชัดขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสีไหนคือสีที่ใช่?

นักวิจัยให้คำตอบว่า การเลือกสีที่ไปด้วยกันได้กับบุคลิกของแบรนด์ สำคัญกว่าการเลือกสีใดสีหนึ่งขึ้นมาโดด ๆ เช่นว่า คนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน มักซื้อเพราะรู้สึกว่าสินค้าของแบรนด์นี้ดูดิบเถื่อนและเข้มแข็ง ดังนั้นสีที่ควรเป็นสีประจำแบรนด์ของฮาร์ลีย์-เดวิดสันก็ควรจะให้ความรู้สึกเช่นนั้น อย่างสีดำหรือสีน้ำตาล

นอกจากนี้ การใช้สีเยอะเกินไปยังทำให้อิทธิพลของสีลดลงอีกด้วย ทางที่ดีคือควรเลือกสีหลักที่จะใช้ไม่เกิน 2 สี เพราะนอกจากจะทำให้บุคลิกชัดเจนขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสีและโยงมาที่แบรนด์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

วิธีเลือกสีหลักที่จะใช้

แน่นอนว่าเมื่ออิงจากบุคลิกของแบรนด์ คุณอาจจะได้สีในใจไว้อยู่แล้วว่าต้องใช้สีอะไร แต่ขั้นต่อไปคือคุณต้องหาว่าสีจะออกมาในโทนไหน โทนสว่างหรือโทนหม่น โทนแบบใดที่จะทำให้สีที่คุณเลือกไว้ออกมาดูดีเมื่อนำมาอยู่ด้วยกัน

1. เลือกสีในโทนเดียวกัน
ลองดูตัวอย่าง

palette-different-tone.jpg

รูปข้างบนคือคู่สีที่ต่างโทนกัน

palette-similar-tone.jpg

ส่วนรูปข้างล่างจะเป็นโทนเดียวกัน จะเห็นได้ว่าแบบล่างดูสวยและสบายตากว่า

แน่นอนว่าถ้าในทีมมีนักออกแบบที่เก่งมาก ๆ คู่สีที่ต่างโทนก็ดูสวยได้ แต่การเลือกสีในโทนเดียวกันจะสามารถทำให้สวยได้ง่ายกว่า

2. เพิ่มสีที่ใช้เน้น
ในการออกแบบ คุณอาจจะใช้สีหลัก 2 สีในการออกแบบทุกอย่างเพื่อสร้างความสม่ำเสมอให้กับบุคลิกของแบรนด์ แต่ขณะเดียวกัน คุณควรมีสีที่เด่นขึ้นมาเมื่อวางไว้บนสีหลักด้วย เพื่อเป็นการเน้นข้อความที่จูงใจในการขาย เช่น “อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม”, “ซื้อตอนนี้!”, “สมัครสมาชิก” เป็นต้น

การเลือกสีที่ส่งเสริมบุคลิกของแบรนด์จะทำให้คนจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักการทางจิตวิทยาสำคัญพอ ๆ กับหลักในการออกแบบ นอกจากจะเลือกใช้สีที่ดึงดูดผู้บริโภคได้แล้ว ควรเลือกสีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูสวยงามด้วย


G Village Team
Creative Community open for creative+artist to meet with Brand owners to inspire the ideas, co-creating and producing creative works ( Design I TV I Vdo I Web+Mobile I Photography )with full ranges of facilities and equipments support in one roof.